Få hjälp med att göra företaget digitalt

Digital transformation kräver expertis. Därför behöver du anlita partners som kan hjälpa dig. Då måste du måste först göra klart för dig vad du vill göra och vad projektet omfattar. Sedan kan du ta ställning till vad du gör själv och vad du anlitar andra till. Därefter är det dags för upphandling av en partner som passar dina behov.

Specificera ditt projekt

Om du inte själv har den rätta kompetensen inom ditt företag kan du behöva ta in en extern resurs redan nu. Ta en titt online för att få en uppfattning om vad som kan ingå i digital transformation.

Inventera kompetensbehoven

Genom att kompetensbehoven finns med i specifikationen av ditt projekt kan du bestämma vad du gör själv och vad du anlitar andra till. Om du behöver utbildning för att vara en kompetent beställare kan du ta en titt på vad Dataföreningen kan hjälpa dig med. Dessutom finns ett stort utbud av andra utbildare.

Genomför upphandlingen

Professionell upphandling är A och O. Därför bör du skaffa dig en samarbetspartner med upphandlingskompetens. Genom ett tydligt kontrakt vet du vad som gäller. Dessutom slipper du obehagliga överraskningar under projektet. Om du inte är van vid att hantera upphandling av komplexa tjänster har Upphandlingsmyndigheten bra information.