Då krävs inte någon revisor

bekymrad affärsmanDet vanligaste är att de som driver ett aktiebolag har en revisor. Vid vissa situationer finns även krav på detta ska finnas. Det är om:

  • Aktiebolaget är publikt
  • Bank- eller finansverksamhet bedrivs
  • Aktiebolaget har ”Särskild Vinstutdelningsbegränsning”

Samtidigt är det inte lag på att ha revisor för ett Aktiebolag. Möjligheten finns att välja bort revisorn om.

  • Det inte är mer än 3 anställda
  • Företaget inte har en balansomslutning på minst 1,5 miljoner
  • Företaget inte har en nettoomsättning på mer än 3 miljoner

För att ha rätten att välja bort revisor får maximalt ett av dessa ovan nämnda kraven vara uppfyllda. Är det fler kan revisor krävas. Är man osäker bör däremot Skatteverket kontaktas.