Grundläggande företagsekonomi

miniräknare och penna

Som småföretagare är det en mängd beslut som måste tas. Men i grunden handlar det om att få intäkterna tillräckligt stora i förhållande till kostnaderna. Detta så att man både täcker de kostnader man har men utöver det även får ut den lön som önskas. Med andra ord handlar det om att räkna ut vilket pris som man behöver ha för att ekvationen ska gå ihop.

Det är då lätt stirra på konkurrenternas pris eller börja fundera på vad kunden är villig att betala. Visserligen spelar detta en stor roll men i längden så är det företagarens pris som avgör om verksamheten kommer att gå runt eller inte. Med andra ord behöver man utgå från sina egna förutsättningar redan från början.

Ex Tjänsteföretaget

Första steget är att räkna ut hur många timmar per år man kommer att lägga ner på företaget. Med heltid räknas 2000 timmar men som egenföretagare är det ofta svårt att landa på en klassisk 40-timmars vecka. Här handlar det alltså om att vara ärlig mot sig själv och verkligen ange hur mycket tid som läggs ner.

Andra steget är att räkna på hur många av dessa timmar som är ”i produktion”. En hel del tid går nämligen åt fakturering, mailkonversation m.m. Alla timmar man jobbar ska man ha lön för men det är enbart produktionstimmarna som ska täcka denna lön.

Tredje steget är att avgöra vilken bruttolön som man siktar på att ta ut från företaget.
Genom detta kan man räkna ut ”önskad bruttolön genom produktionstimmarna” vilket ger den timlön som behöver debiteras. Men utöver det tillkommer även kostnader för företaget. Ett tydligt exempel är att räkna ut hur stora dessa kostnader är per produktionstimme. Den sammanlagda summan för vad ett tjänsteföretag bör fakturera är alltså då timlönen adderats med kostnaden per produktionstimme.

Det man sedan bör komma ihåg är att denna uträkning enbart sätter fokus på den anställde. Men för att företaget ska växa kan det även behövas större summor i kassan för framtida investeringar.