Förenkla lönehanteringen på företaget

Som företagsägare inom detaljhandeln eller restaurangbranschen är det extremt viktigt att ha ett användarvänligt system för löner och scheman. Många använder fortfarande flera olika system, vilket gör det extra krångligt och tidskrävande.

Ni för tiden finns det system som sköter allting, från instämpling till avstämning. Allas löner räknas ut automatiskt efter de avtal varje medarbetare har. Det går även att rapportera in sjukfrånvaro på ett och samma ställe. Det är ett effektivt sätt att sköta företaget på som sparar in många timmars arbete.

Med en app kan alla anställda lätt logga in och se lönespecifikationen varje månad och rapportera in semester, frånvaro med mera. Det gör det även väldigt mycket enklare att hämta in underlag för rapportering och bokföring.

Hitta ett bra system som passar just ert företag

Den finns många likvärdiga system på marknaden, men det finns några som sticker ut i mängden. Om du vill effektivisera hur ni arbetar på företaget kan du få bra information här. Med Personalkollen behöver du aldrig mer oroa dig för extra långa arbetsdagar på grund av felaktig rapportering.

Väljer du personalkollen kommer du snabbt att märka hur effektivt det är och hur mycket pengar ditt företag sparar in varje månad.