CE-Märkning för dig som säljer elektroniska produkter

Om ditt företag vill sälja på den europeiska marknaden behöver ni införskaffa en CE-märkning för era produkter. När en vara är CE-märkt uppfyller den flera krav inom miljö, hälsa och säkerhet. En produkt med en sådan märkning har fri rörlighet på den europeiska marknaden.

Om ni levererar produkter som anses vara extra riskfyllda räcker inte märkningen utan ni behöver även anlita särskilda kontrollorgan som är godkända av EU:s medlemsstater. Exakt vilka produkter det innefattar hittar du mer information om på nätet.

När kom CE-märkning och varför?

I början av 1990-talet kom införandet av märkningen. Tanken bakom det hela var att företag skulle kunna visa på att deras produkter följer lagstiftning och andra regler inom EU. Det är en kvalitetsstämpel som visar på att produkten är bra ur många perspektiv.

Skaffa CE-märkning till era produkter

Om ni vill konkurrera på den europeiska marknaden behöver ni införskaffa en CE-märkning till era elektroniska produkter. Utan en sådan är det omöjligt att plocka marknadsandelar inom Europa.

Om ni är osäkra på vad som gäller kan ni hitta bra information på nätet. De hjälper till att guida er genom processen och få era varor godkända genom deras verktyg som de erbjuder.