Hitta sätt att uppdatera företag

10624085-company-word-cloud

Ett företag som inte håller sig ajour med världen runt omkring dem, kommer få problem att locka nya kunder. Att uppdatera företaget kan ske på flera sätt. Några av dem hittar du nedan.

Administrativa uppdateringar

Saker som att se över programvaror och kundregister måste göras flera gånger om året. Man måste se till att man ha rätt uppgifter till leverantörer och kunderna. Man säger att ungefär 20 000 svenska företag bytte adress förra året och uppdaterar ni inte registret kommer ni att skicka frågor, fakturor och beställningar till adresser som inte längre används. Även era programvaror måste hållas uppdaterade. Man ska också se över vilket utbud som finns, om det kanske har kommit nya program och verktyg som verkar smidigare och bättre för ert företag. Kostnaderna är sällan större en smidigheten och effektivitet som en ny programvara kan ge.

Uppdaterad om branschen

Är man inom en viss bransch måste man lyssna efter senaste skvallret. Man ska även visa sina kunder och potentiella kunder att ni är uppdaterad inom ert område. Lyckospel löser exempelvis detta genom att ha en flik på sin sida tillägnad nyheter inom deras bransch. Deras kunder är mest ute efter information och genom att visa att de håller sig uppdaterade, får de också mer tillit som företag.

Utbildning

För att visa hur mycket ni kan och att ni ständigt strävar efter att bli bättre, kan de anställda (och cheferna) behöva utbilda sig. Utbildningar behöver inte handla helt om arbetsuppgifter: det kan också handla om hur man bemöter folk, hur man arbetar som grupp och helt enkelt vara föreläsningar om branschen som gör att alla är lika införstådd om företaget och nyheter inom branschen ni arbetar i.