Marknadsföra en lokal verksamhet

Att marknadsföra kan göras på många olika sätt. Men det måste alltid anpassas verksamheten. Har du valt att starta ett företag som endast är verksamt lokalt behöver din marknadsföring också reflektera detta. Ett bra exempel på detta är att starta en butik som endast säljer från sin fysiska plats och inte på nätet.

Annonsera i lokaltidningar

Att vända sig till lokaltidningar är väldigt vanligt och betyder ju också att du når ut till dem som kan tänkas gå förbi din butik eller vilken verksamhet du har startat. Men samtidigt är det ju viktigt att din målgrupp också läser dessa tidningar. Det kanske inte är så lätt att ta reda på alla gånger, vilket betyder att medan lokaltidningar ofta är värt satsningen ska du inte lägga allt hopp på denna form av marknadsföring.

Annonsera online

Bara för att du endast är verksam i ett förhållandevis litet område betyder inte att du inte kan få bra användning av annonser online. Det är fullt möjligt idag att endast visa upp olika sorters annonser för besökare just från din lokala region.

Sponsra lokala event

Att vara med och sponsra ett lokalt event kan också vara en bra idé. Igen bör du ju dock kunna vara säker på att tillräckligt många i din målgrupp har ett intresse av att närvara vid detta event. Vid sponsring kan du antingen bara se till att få upp namnet på ditt företag någonstans, eller själv ta en aktiv del i eventet och faktiskt vara på plats. Det kräver ju självfallet en större arbetsinsats, men du kan också skapa en mer personlig kontakt med potentiella kunder.