Vid behov av asbestsanering vid renovering

Asbest är ett ämne som är mycket farligt att hantera. Om asbestfibrer når dina luftvägar kan de orsaka enorm skada, då främst i andningsorganen. Asbest kan i värsta fall även leda till cancer.

När du vid en renovering upptäcker att det finns asbest i fastigheten behöver du en sanering. Det kan bli en svår uppgift att lösa på egen hand, just eftersom asbest är ett så pass hälsofarligt ämne. Hitta din hjälp online!

Var finns asbest?

Vanligast är att asbest förekommer i fastigheter som är byggda innan 1979, då användningen av asbest var vanlig. Men asbest kan också förkomma i fastigheter som är byggda senare.

Asbest kan finnas på många olika platser i en fastighet. Allt från rörisolering och kakelugnar till fönsterbänkar och plastmattor kan behöva bli sanerade från asbest.

Därför borde du ta hjälp vid sanering

Det är tillåtet för dig som privatperson att sanera asbest, men då finns det flera olika försiktighetsåtgärder du måste tillämpa vid hanteringen. Dock är det så att det är rekommenderat att du tar hjälp.

Saneringsföretag är specialiserade på att hantera farliga ämnen som asbest. När du tar hjälp med sanering kan du känna dig trygg med att jobbet blir korrekt utfört och du slipper också utsätta dig själv för fara.