Hitta rätt företagssystem

företag-personal-kontor

Vilka system behöver du i ditt företag?

  • För dig som har ett mindre företag eller jobbar ensam klarar du dig kanske med ett mindre system där endast de nödvändigaste funktionerna finns inbakade, som hantering av betalningar, bokföring och löner. Men vad kräver lagen?
  • Har du istället ett större företag med ett större antal anställda så vill du troligen även ha ett enkelt och effektivt dokumentsystem och en del styr- och kontrollfunktioner för att lättare kunna följa och hantera hur verksamheten fungerar.
  • Om ditt företag är verksamt inom industri eller annan produktion är ett processystem i princip alltid en god investering. Med det kan du steg för steg följa tillverkningsprocessen, du får statistik på produktion och oplanerade driftstopp och övrig information som hjälper dig att få överblick på verksamheten
  • De företag som har en omfattande verksamhet med många anställda och kontor på flera orter, kanske även i flera länder, har ofta nytta av funktioner som hanterar valuta, dokumentation av personalens arbetsuppgifter, kompetens, utbildning och planerad vidareutbildning, samt mer finstämda styrsystem för att ha en möjlighet att i tid upptäcka avvikelser och sätta in åtgärder.

Det är alltså främst följande saker som spelar in vid val av system:

Antal anställda

Med en eller ett fåtal anställda är det lätt att hålla det mesta av informationen i huvudet och de system som behövs är mest för bokföringsmässiga ändamål.

Antal företagsavdelningar/divisioner

I det lilla företaget sköts all administration av en person, medan det större företaget har särskilda avdelningar för ekonomi, personal, inköp, marknadsföring och så vidare..

Flera orter, flera länder

Ju mer utspridd verksamheten blir, desto större brukar behovet av kontroll- och styrfunktioner bli

Diversifiering

Företag som har vitt skilda verksamheter i olika branscher har förstås ett behov av en utökad kontroll och överblick och behöver i regel ytterst professionella system.

Summering

Som synes är det ett antal faktorer som är av betydelse och oavsett vilken typ av verksamhet du har så bör du ta hänsyn till dem när du väljer företagssystem. Det finns en uppsjö av gratisprogram på nätet, men vågar du chansa på att det fungerar för svenska förhållanden och klarar du av att installera och hantera det? Inköpspriset är bara en del av kostnaden: för att få ett väl fungerande system är det både tryggt och lättsamt att anlita en svensk leverantör.