Bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen

Som anställd så kan du få bidrag till hjälpmedel på arbetsplatsen men också anpassa din arbetsplats så den blir till din fördel och gör det enklare för dig att arbeta. Har man någon form av funktionsnedsättning så kan man ansöka om detta bidrag hos Försäkringskassan. Både du och din arbetsgivare kan ansöka om bidraget.

Om man har en hörselnedsättning så kan företaget Eartech hjälpa till med detta att ansöka om bidrag. Om du är i behov av hjälpmedel för att kunna utföra ditt arbete så kan du få bidrag för att skaffa de hjälpmedel som behövs. Hur mycket bidraget blir kan se lite olika ut men upp till 50 000 kronor kan man ansöka om och det är försäkringskassan som avgör hur mycket bidrag som man kan få. Även företaget kan söka om bidrag dock så ska halva kostnaden arbetsgivaren stå för. Bidraget kan användas till att köpa hjälpmedel eller utreda vad som behövs på arbetsplasten.

Det är viktigt att man får den hjälp som man kan få för att kunna utföra det arbete som är tänkt att man ska göra. Det ska inte sitta i den funktionsnedsättning som man har. Det finns gott om hjälpmedel som kan vara till god hjälp för att utföra olika arbeten. För många med någon form av funktionsnedsättning så är den en ansträngning nog att att arbeta och kan man som företag underlätta för den anställde så är det värt allt. Se till att få den hjälp som finns för att få det enklare på din arbetsplats och behovet finns av hjälpmedel av olika slag.